ARCHIVE PROJECT
hier de projecten in de mozaiek tonen, als het kan

Nieuw logo nu ook op de wagens.

Tegenwoordig is branding alles. Het is het gezicht dat een bedrijf vertegenwoordigt en zijn waarden, identiteit en ambities samenvat. Ook wij als Omniplast gaan hierin mee. In december introduceerden wij ons nieuw logo, beeldmerk en pay-off #Making Progress. En nu maken we verdere voortgang hierin door de introductie van onze nieuwe logo’s op vrachtwagens.

De kracht van eerste indrukken

Een ontroerend verhaal

Elk logo heeft een verhaal te vertellen. Bij Omniplast is dat ook zo. Ons logo vertelt het verhaal dat de reis en ambities van Omniplast samenvat. Ons nieuwe logo op vrachtwagens versterkt dit verhaal en verandert elke vrachtwagen in een rijdend verhalenboek. Het boek vertelt een innovatie, duurzaamheid en klantgerichtheid. Ons nieuwe logo is dus een visueel signaal dat nieuwsgierigheid opwekt en een indruk achterlaat bij degenen die het tegenkomen.

Making Progress voor de toekomst

De weg die voor ons ligt, is geplaveid met eindeloze mogelijkheden, en een nieuw logo op vrachtwagens is een spannende manier om ze te omarmen. Terwijl we deze weg verkennen, voegen we niet alleen een nieuwe laag verf toe; we stellen hun reis opnieuw voor, hernieuwen onze toewijding aan ons merkverhaal en laten een onuitwisbare indruk achter op de snelwegen en zijwegen die onze wagens doorkruisen. Houd dus onze nieuwe logo’s op vrachtwagens in de gaten. Samen gaan we ervoor; Making Progress voor de toekomst.

Rondkijken bij Omniplast

De 8-jarige Sten uit Zeeland (N-Br.) is al jaren gefascineerd door PVC buizen en hulpstukken. Dagelijks speelt hij ermee en maakt de mooiste creaties en opstellingen. Maar hoe wordt een PVC buis nu eigenlijk dan gemaakt?
Vandaag heeft Sten bij ons een rondleiding gekregen zodat hij ook daar nu alles over kan vertellen!

Sten, dank je wel voor je enthousiasme. We vonden het heel leuk om je rond te leiden en je te laten zien hoe PVC buizen gemaakt worden. We wensen je nog heel veel bouwplezier toe.

Productie-uitbreiding bij Omniplast

De start is gemaakt voor de verdere uitbreiding van onze productiefaciliteit in Veghel; de productiehallen worden vergroot waarna ook het machinepark uitgebreid gaat worden.
We beginnen nu met het inrichten van de bouwplaats en er wordt gestart met de eerste fase van de grondwerkzaamheden.

Eerste fase

De eerste fase is al gestart. Momenteel worden de grondwerkzaamheden uitgevoerd. Hierna worden de funderingspalen uitgezet en kan de verdere bouw plaats gaan vinden. De verwachting is dat deze fase voor de bouwvak afgerond is.

Tweede fase

De tweede fase is de laagbouw. Hierbij wordt er als het ware een L-vorm om de huidige hal gebouwd. Deze fase start na de bouwvak en is naar verwachting eind 2022 helemaal gereed.

Houdt onze website in de gaten voor meer updates tijdens de bouw!

Tijdens de werkzaamheden blijven wij uiteraard door produceren en zijn we gewoon bereikbaar!

Een belangrijke toepassing om droge voeten te houden in tijden van klimaatverandering, ligt verstopt onder de grond. De kunststof leiding, hoe onzichtbaar soms ook, zal volgens The European Plastic Pipes and Fittings Association (TEPPFA) een belangrijke rol spelen bij hevige stormen, en tevens in tijden van droogte.

De activiteiten van TEPPFA volgen de sustainable development-doelen van de Verenigde Naties. Een van die doelen is het bestrijden van de consequenties van de klimaatverandering. “Onze sector biedt daar prachtige producten voor,” vindt General Manager Ludo Debever, van TEPPFA.

Van extreem nat, tot langdurige droogte

De opwarming van de aarde betekent niet alleen een stijging van de temperatuur. Er zullen steeds meer hevige stormen zijn die gaan zorgen voor een enorme wateroverlast. Tegelijkertijd worden er grote periodes van droogte voorspeld door klimaatverandering. Deze schijnbaar paradoxale gevolgen, vinden wel een gemeenschappelijke oplossing in ondergrondse (kunststof) toepassingen.

Het gaat hier om het hele proces van opvang van grote hoeveelheden water en de opslag ervan. Als dit op de juiste manier gebeurt kan het overtollige water bewaard worden om de tekorten in tijden van langdurige droogte te compenseren. Bij de afvoer van extreme hoeveelheden water bij een superstorm, kunnen kunststofleidingen met een diameter van wel 3,5 meter worden ingezet. Voeg daar de infiltratiekratten aan toe, dan kan het water ook worden opgeslagen onder grote niet waterdoorlatende verharde oppervlaktes zoals parkeerplaatsen en luchthavens. “Zo houden we enerzijds de voeten droog, maar kunnen we ook zorgen dat het water gecontroleerd teruggegeven wordt aan de natuur,” stelt Debever.

Onbekend maakt onbemind?

Hoewel er steeds meer aandacht is voor klimaatveranderingen, lijkt het er soms op dat praktische oplossingen voor de consequenties ervan soms worden vergeten. Innovaties, zoals kunststof mega-leidingen met een grote diameter, of systemen met infiltratiekratten, worden nog lang niet overal ingezet.

“De factoren mens en innovatie spelen hierbij een grote rol,” denkt Debever. Innovaties waardoor zoveel mogelijk water wordt teruggegeven aan de natuur zullen steeds belangrijker worden. Daarvoor zijn irrigatiesystemen, zoals die in het zuiden van Europa al langer worden gebruikt, een belangrijk onderdeel. “Maar dan moeten mensen hier wel aandacht voor hebben,” vindt Debever. “Wat mij betreft zien we dat er op dit vlak nog veel onbekendheid is met de toepassingen. En met de innovaties die er op dit gebied continu bij komen.”

Recyclaat gelijkwaardig aan nieuwe grondstof

Een ander punt dat niet vergeten mag worden, is dat de veilige toepassing van kunststof leidingen op basis van recyclaat nog relatief onbekend is. In veel landen buiten Nederland heerst vaak nog het idee dat leidingen van gerecycled kunststof minder stevig of veilig zouden zijn. Debever denkt dat ook de kennis hiervan een cruciale rol gaat spelen in de toepassingen die nodig zijn om de consequenties van de klimaatveranderingen op te kunnen vangen. “Ook hier is onbekendheid met de toepassing een obstakel. Innovatie alleen is bijna nooit voldoende. Zorg dus dat de ‘toepassers’ zoals rioleurs ook goed worden voorgelicht, zodat zij de juiste oplossingen kunnen kiezen. Nederland heeft hier al bijna drie decennia goede ervaringen mee, en wil die kennis graag delen. De Nederlandse buis is voorzien van KOMO keur , en voldoet dus aan de normen, ongeacht of er wel of geen recyclaat is gebruikt.

Ondanks al onze technieken en innovaties, blijft de menskant heel belangrijk in deze tijden van grote verandering. Misschien is het nu, met een overweldigend aanbod aan innovaties op allerlei vlakken, wel belangrijker dan ooit om de focus op het duurzaam omgaan met onze planeet te houden.

Voordelen van de kunststof waterleiding

Kunststof drinkwater transportleidingen en toevoerleidingen van PVC onder straten zijn al ruim 40 jaar gemeengoed. Datzelfde geldt voor PVC-afvoerleidingen.  De kunststof waterleiding deed zo’n twintig jaar geleden haar intrede in Nederland. Deze waterleiding voor zowel warm als koud water is niet meer weg te denken in de moderne woningbouw. In dit artikel bekijken we de voordelen van kunststof waterleiding.

Kunststof waterleidingen

Vroeger werd lood gebruik voor drinkwaterleidingen, vandaar de term ‘loodgieters’, maar om de kwaliteit en veiligheid van het drinkwater te waarborgen worden loden drinkwaterleidingen sinds 1960 niet meer ingezet. Naar schatting zijn er nog ongeveer 200.000 woningen met loden waterleidingen.

De huidige drinkwaterleidingen kunnen bestaan uit verschillende materialen, maar niet ieder materiaal is geschikt voor iedere toepassing. Materiaal kan, wanneer het in contact komt met drinkwater, bepaalde concentraties aan ongewenste stoffen afgeven. Het is daarom belangrijk dat voor elke toepassing het juiste materiaal wordt ingezet. De moderne kunststof leidingsystemen worden voornamelijk geproduceerd van polyvinylchloride (PVC), polyethyleen (PE) en polypropyleen (PP). PVC wordt het meest toegepast. Dit materiaal is relatief hard en wordt gebruikt voor de brede hoofdleidingen. Van de hoofdleiding tot de watermeter in huis wordt vervolgens PE gebruikt. Dit materiaal is juist zachter en daardoor makkelijker in bochten te wringen in en rondom het huis. Loodgieters leggen jaarlijks tussen de 25 en 30 miljoen meter drinkwaterleidingen aan in huizen.

Voordelen kunststof waterleiding voor drinkwater

Kunststof waterleidingen bieden vele voordelen. Kunststof leidingen hebben bijvoorbeeld een lange technische levensduur (tot > 100 jaar) en hebben een lagere milieu impact als gevolg van lekkages en breuken dan andere materialen. Daarnaast hebben kunststof waterleidingen veel voordelen voor drinkwater. Hieronder beschrijven we een aantal voordelen.

Ondanks Coronacrisis positieve verwachtingen export tuinbouwkassen

De wereldbevolking groeit, daarmee ook de toenemende vraag naar voedsel en water. Ook willen steeds meer landen omschakelen naar het verduurzamen van de voedselproductie. Mede door deze ontwikkelingen streven landen naar zelfvoorziening om zo de afhankelijkheid van anderen te verkleinen en de voedselzekerheid te vergroten. Hoewel de coronacrisis de wereld op zijn kop zet, wordt er verwacht dat de wens naar voedselzelfvoorziening door de coronacrisis sterk zal toenemen. Een ontwikkeling waar onder andere Nederlandse leveranciers van materiaal, technologie en kennis op dit vlak van kunnen profiteren.

De Nederlandse glastuinbouw heeft een sterke positie op de mondiale markt. De afgelopen jaren is de uitvoer van tuinbouwkassen sterk gestegen, waarbij de uitvoerwaarde in 2019 resulteerde in circa 460 miljoen euro. Deze tuinbouwkassen gingen onder andere naar Azië, het Midden- Oosten, maar ook naar Europa waar Duitsland een groot afnemer is.

Voor de kassenbouw is kunststof een belangrijke component. Kunststof leidingen worden  niet alleen toegepast voor de watertoevoer en afvoer naar de tuinbouwkassen, maar worden ook gebruikt voor de beregening en voeding van de gewassen.

Hoewel de uitvoerwaarde van Nederlandse tuinbouwkassen steeg met 22 procent in 2019, laat het eerste deel van 2020 een andere trend zien. De meest recente cijfers, tot en met april 2020, tonen in het voorjaar zelfs een afname van de export. De coronacrisis heeft dus voor een stevige dip gezorgd. Toch wordt verwacht dat deze afname van tijdelijke duur is. Voor de crisis waren landen wereldwijd al op zoek naar verduurzaming van hun voedselopbrengsten. Daarbij komt nu ook dat de coronacrisis sommige landen duidelijk heeft gemaakt dat ze minder afhankelijk willen worden van anderen voor voedselvoorzieningen. De verwachting is daardoor dat de wens naar zelfvoorziening daardoor juist is gestegen. Een ontwikkeling waar Nederlandse kassenbouwers en alle leveranciers die materieel, technologie en kennis op dit gebied exporteren van zullen profiteren.

Meer weten over de mogelijkheden van onze producten?
Vraag het Thomas Verleg
Account Manager

In Vlaardingen is met behulp van drijvende buizen een wandelpad aangelegd. Deze drijvende constructie kan op het water bewegen als een vlot.

Via een relatie van Bureauleiding zijn we in contact gekomen met deze casus. In het gebied was er een groot deel van het groen weggehaald en dit had voor een aantal dieren grote gevolgen. Zo oriënteerden vleermuizen zich bv. op de gekapte bomen en op het riet aan de oevers. Om deze oriëntatiepunten tijdelijk terug te brengen ontstond de wens voor een verplaatsbare constructie. Vanuit de randvoorwaarden van deze wens, zoals bv. het draagvermogen van het wandelpad, zijn er berekeningen gemaakt voor PVC-U  en is er uiteindelijk de juiste leidingdiameter gedefinieerd.

De rietakkers op de Krabbeplas zijn deels een compensatie voor natuur in de omgeving die is opgeofferd voor de aanleg van de Hollandtunnel, onderdeel van de Blankenburgverbinding. “Op die plek verdwijnt veel riet en dat brengen we hier terug, ook als geleiding voor de vleermuizen in dit gebied naar hun foerageerplekken”, zegt Helene Moors van Rijkswaterstaat.

Het wandelpad zal er naar verwachting totaal 2 jaar blijven liggen.